Parabool 2020

Kulturhus Parabool

Het Kulturhus van Lattrop staat in het midden van het dorp. Dit middelpunt van het dorp is nog steeds beschikbaar voor iedereen die in Lattrop en Breklenkamp woont. Er is de beschikking over twee verschillende ruimtes, die gebruikt kunnen worden voor een activiteit of vergadering. In de afgelopen tijd is er veelvuldig vergaderd, hebben de dansmarietjes de ruimte gebruikt als oefenruimte en eveneens de Linedance groep, die elke donderdagavond de grote zaal benut om de danspasjes in te studeren. Tijdens de voorbereidingen van het carnaval wordt de grote ruimte ook als naai atelier gebruikt. Buurtgroepen weten de weg te vinden om de ruimte te reserveren voor allerlei doeleinden. Zie ook het bezettingsschema van de parabool.

Het pand biedt talloze mogelijkheden om dagactiviteiten te organiseren in verschillende groepsgrootte. Door het multifunctioneel karakter van het gebouw is het ook in de avonduren beschikbaar voor verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden door vrijwilligers vanuit Lattrop of buiten het dorp. Ben je op zoek naar een geschikte (oefen)ruimte of een locatie voor een activiteit, Informeer dan naar de mogelijkheden via email: info@parabool-lattrop.nl of via onze contact pagina

     
 
 

Wat betekent parabool ?

 

Parabel, Parabool:

Een gelijkenis; een illustratie; een spreuk

 

Afgeleid van het Griekse parabôle (Latijn: parabolis), wat een betekenis in zich draagt van 'een naast of bij elkaar plaatsen'.

In feite heeft het woord meerdere betekenissen:
Illustratie heeft de ruimste betekenis: een middel om een gedachte te onderwijzen of over te dragen, iets te verklaren door het 'naast' iets soortgelijks te 'plaatsen'.

Een spreuk bevat een waarheid in expressieve, vaak metaforische taal, en een gelijkenis is een vergelijking in de vorm van een korte, meestal fictieve vertelling waaraan een moraal of een waarheid wordt ontleend.

Veel spreekwoordelijk geworden parabelen worden toegeschreven aan Jezus Christus ('Barmhartige Samaritaan', 'Verloren Zoon', etc.). Als Multatuli zijn bekende parabel van de Japanse steenhouwer schrijft, doet hij dit in dezelfde stijl als Jezus sprak.
Voor ons betekent het, 'het samenbrengen van dorpsgenoten en met elkaar de leefbaarheid vergroten in een prachtig dorp' !

 


Het Kulturhus concept

Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Kulturhus. Nederland begint langzamerhand vertrouwd te raken met het Kulturhus-concept. Kulturhus is een https://parabool-lattrop.nl/uploads/kulturhus_concept.pngScandinavisch begrip en staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen participanten is de sleutel naar een goed Kulturhus. In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid.

Een Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhus worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.http://www.kulturhus.nl

VISIE:

De Parabool is een bruisend middelpunt van allerlei activiteiten voor alle leeftijden in Lattrop. Alle inwoners van Lattrop kennen het kulturhus en voelen zich ermee, en zijn erbij, betrokken.

Alle verenigingen/partijen in het dorp werken met elkaar samen met centraal punt het Kulturhus. Het Kulturhus is actief en draagt actief bij aan de leefbaarheid.

Het heeft een echte aanjaagfunctie en zorgt ervoor dat Lattrop een aantrekkelijk en gezellig dorp is om in te wonen en leven.

MISSIE:

•Verbinding van mensen onderling en toegankelijk voor iedereen. Gezelligheid en samenwerking met elkaar en iedereen.